Tips voor een groene tuin

Op de website van Vogelbescherming Nederland kunt u veel tips vinden voor een groene tuin. Met een vogelvriendelijke tuin doet u ook iets voor uzelf. Het is enerzijds vooral genieten van de bedrijvigheid met al die vogels in uw tuin. Maar anderzijds draagt u bij aan het tegengaan van te hete steden en overbelaste rioleringen. Groen houdt vocht vast en verkoeld.

Ook in uw eigen tuin, balkon of straat kunt u een bijdrage leveren aan het vergroten van de rijkdom aan dieren en planten. Hang een nestkast op, een vleermuiskast, een insectenhotel. Haal wat tegels eruit, plant een inheemse besdragende struik. Stop onmiddellijk met alle vormen van gif. Vogels houden van een gevarieerde tuin met inheemse planten en struiken, bessen, insecten, een lapje gras en liefst niet al te netjes. Daar vinden ze volop voedsel zodat ze op eigen kracht kunnen leven.

Vogels vinden steeds minder geschikte voedselplekken omdat onze bebouwde kom steeds dichter wordt bebouwd. Braakliggende terreinen met zadenrijke planten en insecten maken steeds vaker plaats voor beton en asfalt. Struiken en bomen die natuurlijke schuil- en nestgelegenheid bieden, komen ook niet veel voor.

Vogelvriendelijk ingerichte tuinen kunnen dat verlies compenseren en bieden vogels een goed thuis in de bebouwde kom. De basisprincipes zijn eenvoudig. Vogels zoeken beschutting om te broeden en om zich terug te trekken bij gevaar. Én ze moeten bij u wat te eten vinden – insecten, rupsen of bijvoorbeeld bessen. En fijn als er ook water beschikbaar is.

Veel mensen genieten van vogels dichtbij huis. Door bij te voeren laten vogels zich nog vaker zien. Hieronder drie voorbeelden met mogelijkheden ter inspiratie. Uitgaande van de basisprincipes kunt u verschillende elementen mixen als uw tuin of balkon een ander formaat heeft. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een gierzwaluwdakpan, sedumdak of een takkenril als afscheiding.

1. Ook een balkon is vogelvriendelijk in te richten

Gebruik bakken/potten/houten bakken om besdragende struiken te planten en vaste inheemse planten waar insecten op afkomen.

Plaats een waterschaal en voederplank.

De afscheiding met de buren kunt u laten begroeien met een klimplant, voor beschutting van de vogels.

Plaats een nestkast (niet in de zon).

Pas op

Balkons zijn niet onbeperkt belastbaar. Gemiddeld kunnen ze 250 kilo per m2 dragen. Een met aarde gevulde, stenen plantenbak van ca. één meter lengte, weegt algauw 120 kilo. Als de bewoners op het balkon gaan staan, komt hun gewicht er nog bij.

2. Tips voor een flinke stadstuin

Gebruik een sedumdak op uw schuur of uitbouw met inheemse beplanting. Zo’n dak trekt insecten aan waar vogels op af komen. Een sedumdak houdt de regen even vast, zodat de riolering niet overbelast raakt, en het isoleert ook nog eens erg goed.

Laat langs de muren van schuur en woning klimplanten groeien.

Plaats een waterschaal of maak een vijver met een ondiep gedeelte waar vogels kunnen drinken en/of een bad nemen.

Plaats een boom, zoals een meidoorn, lijsterbes, appel- of perenboom.

De struiken zijn besdragend of hebben doornen voor een beschut plekje voor de vogels.

Hang nestkasten (en voederplank/birdfeeder) aan de schuur en/of pergola.

Met een (klein) gazon biedt u vogels zoals onder meer zanglijsters en merels gelegenheid om eten te vinden. Ze trekken graag een wurm uit de bodem.  

3. Uitpakken voor vogels en natuur in een grote achtertuin

Maak niveauverschillen met geleidelijke overgangen van lage beplantingen naar struiken en bomen.

Laat langs de muren van schuur en woning klimplanten groeien.

Gebruik geen schutting als afscheiding met de buren, maar een stevige haag (dit kunnen ook verschillende soorten struiken zijn).

Aan de achterkant is de tuin afgesloten met een takkenril, waar vogels in weg kunnen kruipen. Maak een aantrekkelijk besrijk-vogelbosje, bomen en planten van verschillende hoogtes.

Met een gazon biedt u vogels zoals onder meer de zanglijster en de merel een plek om eten te vinden. Ze trekken graag een wurm uit het gras.

De vijver heeft aan twee zijden een ondiep gedeelte waar vogels kunnen drinken en/of een bad nemen.

Plaats birdfeeders en nestkasten, ook bijvoorbeeld aan de pergola.

4. Boomtuin
De ruimte rond bomen in de straten noemen we boomspiegels. Als een boomspiegel niet beplant is, kun je er een boomtuin van maken. Hebt u interesse in een geveltuin of boomtuin? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier op de site van de gemeente Groningen.

De gemeente onderzoekt eerst of een boomtuin mogelijk is. Als blijkt dat het bij u kan, legt de gemeente de boomtuin aan. Ook krijgt u advies voor de beplanting in de boomtuin. Aan deze werkzaamheden zijn geen kosten verbonden. U hoeft alleen zelf planten aan te brengen en te onderhouden.

Verbouwen? Nieuwbouw? Renoveren?

Gaat u een pand verbouwen, zelf een kavel bebouwen of een gebouw renoveren? Behalve in de tuin kunt u ook aan het huis zelf – soms al tegen geringe kosten – maatregelen treffen die voor vogels gunstig zijn, zoals voor huismussen en gierzwaluwen. Een online advies op maat krijgt u via de Checklist Groen Bouwen die Vogelbescherming heeft ontwikkeld.

Vogelbescherming heeft nog veel meer tips op www.mijnvogeltuin.nl.

Over goed voerenwelke vogels wat etenwanneer u het beste bijvoert en hoe u het vogelvoer aanbiedt, hebben we makkelijk uit te voeren tips op een rij gezet. Gaat u daarmee aan de slag, dan heeft u de meeste kans op vogels in de tuin. Hoeveel en wat voor soort, daarvoor is de omgeving waar u woont alles bepalend.

Met de gratis Postcode Vogelcheck op Mijn Vogeltuin ontdekt u welke soorten er bij u in de buurt voorkomen en hoe u ze kunt helpen.