WijkPaleis 1 jaar!

Op de kop af een jaar geleden zijn we gestart met wat toen nog Wijkbureau Paddepoel heette. We zijn inmiddels gepromoveerd tot @WijkpaleisPaddepoel en nog steeds (of steeds meer) mensen weten het paleisje te vinden. Op vrijdag en zaterdag serveren we heerlijke Cake van de Week, er kwam een energiespreekuur van Paddepoel Energiek, het Wijkpaleis werd de paddepoelster dépendance van de studenten van WIJS , de wijkraad vergadert in het pand, bewonersplannen worden uitgebroed, er zijn workshops en cocreatieve soepsessies en nog veel meer! We hopen dat heel veel Paddepoelers die ons nog niet kennen de weg zullen weten te vinden & verheugen ons op weer een mooi jaar voor, door en met de wijk en de bewoners.