Groot Groenplan Paddepoel

Nieuws van cocreatie

Tekst en illustratie: Titia Struiving

Arjan Mulder, een bewoner van Paddepoel die een vergroeningsproject heeft gedaan bij Voermanhaven, wil in contact komen met meer (bewoners)initiatiefnemers die wonen/ werken in de wijk Paddepoel (ook Noord en Oost) om samen een groot groenplan te maken voor de hele wijk met een begroting. Hij verwacht dat samenvoegen van gedachten meer slaagkans geeft op realisatie. Geen goed idee? Vragen? Meld het dan bij mij. Goed idee? Kom langs in het Wijkpaleis of mail uw idee. De definitieve schetsen leest u t.z.t. in deze krant en op de wijkwebsite.

Thema:  Groot Groenplan Paddepoel

Locatie: Wijkpaleis in Winkelcentrum Paddepoel.

Datum:  dinsdagavond 14 maart van 20.00 tot 21.00 uur.

Opgave: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl of 06 4002 60 45.

Let op: geef u a.u.b. van tevoren op en geef uw mail door – u krijgt dan nog informatie.